N 23 INTERNATIONAL

Contact Us

N 23 INTERNATIONAL
101, Jammanshah Park, 2-Muslim Society, Navrangpura,
Ahmedabad - 380009, Gujarat, India
Key Personnel
Mr. Khurram Shahidhusen Shaikh
(Partner )
Mobile: +917259452023
Phone:
+917259452023